Column: Kennen wij de Bijbel eigenlijk wel?

Bijbel

De Bijbel staat vol met wetenschap. Op veel gebieden was de Bijbel de mensheid ver vooruit. Als we kijken naar de Grieken in de tijd van Mozes. Dat volk was het wijste volk op aarde. De Grieken moesten bijvoorbeeld een beest slachten, met sterk speeksel doorweken en andere van die rituelen waar wij vandaag de dag van zouden griezelen. Maar God gaf aan Mozes andere wetten waar dat niet nodig was. Dat wil niet zeggen dat die wetten gemakkelijk vielen. Wij zouden die wetten behoorlijk streng vinden. Maar de Israëlieten hadden een woestijnreis van 40 jaar voor de boeg, zonder water om te wassen, in de hitte en er zaten veel ongezonde beestjes die voor ziektes zorgen. Als Mozes de wetten van God niet had gehandhaafd, waren er nog minder Israëlieten in Kanaän aangekomen. Als de wetten van Mozes strikt zouden worden gevolgd, dan zouden veel ziektes die zich nu voordoen, grotendeels verdwijnen.

We kunnen ons zeer verwonderen over de wetten en regels uit de Bijbel. Toch moeten we ons daar niet blind op staren. Het gaat om de Verlosser die naar de aarde kwam. En ja, de Bijbel geeft antwoord op veel vragen. Bijvoorbeeld wederdopen of overdopen. Wat zegt de Bijbel daarvan? Sommige mensen worden gedoopt in Hoop, Geloof en Liefde. Dat is geen geldige doop. Jezus zegt tegen zijn dicipelen: “Gaat heen, onderwijst al de volken, dopende in de naam des Vaders, des Zoons, en des Heiligen Geestes.” En er zijn wel meer argumenten. En er kunnen hele discussies over gaan. Maar daardoor vergeten we de echte boodschap. De boodschap dat we verloren liggen. De bijbel heeft 3 bladzijden. Een witte, een zwarte en een rode. Wit van hoe de mens was. Denk aan het paradijs. De zwarte bladzijde vertelt van hoe de mens van nature is. We zijn gevallen, van het heilspoor afgegaan. En de rode bladzijde vertelt ons van Jezus. Door Zijn bloed kunnen wij zalig worden. Daar alleen al ligt veel wijsheid in.

En de Bijbel is maar een kleine afschaduwing van Gods wijsheid. En zelfs de Bijbel kunnen we vaak niet bevatten. Ook in de schepping is Gods wijsheid zichtbaar. Heeft u er weleens over nagedacht dat voordat de zon was geschapen, er al licht was? Hoe is dat licht dan ontstaan? Dat weten we niet. Dat staat niet in de Bijbel. Maar God laat daar wel zien hoe machtig hij is. Hij heeft geen zon of maan nodig voor licht. En zo laat de Bijbel veel zien van Gods kennis en almacht.

Als we bidden, laten we dan eerst een paar seconden wachten. Besef dan in jezelf tegen Wie je gaat spreken. Maak je hart oprecht ootmoedig. En bid niet uit gewoonte. Bid, om de Bijbel te verstaan. Om die wijsheid te begrijpen.