Column: Autisme

Jongen met Autisme

A             Apart

U            Undercover

T             Typisch

I              Irritant

S             Sober

M           Manisch              

E             Egoïstisch

Zo horen we immers vaak de omschrijving van mensen over mensen met ASS. Is dit wel eerlijk? Zijn we daarmee niet al te generaliserend? Eerst wil ik eerst de zogenaamde nadelen behandelen.

Autisme… We denken aan structuur, leven in de eigen wereld, honkvast, dingen letterlijk nemen, enzovoorts… Is dat zo? Laat ik stellen dat ieder mens, dus ook iemand zonder een vorm van ASS, uniek is. Geen mens is hetzelfde. Dit geldt dus ook voor iemand met ASS. Over het algemeen is er inderdaad een overmatige behoefte aan structuur. Het leven in de eigen wereld kan verschillende uitingsvormen hebben, maar ook hier is geen meetlat langs te leggen. Dit kan variëren van niet kunnen communiceren met de medemens tot een goed gesprek op niveau voeren, en alles wat daar tussenin ligt.

Eigenlijk wil ik de overige criteria langs een andere meetlat leggen dan die negatieve meetlat. Neem honkvast. Iedereen weet hoe we vrienden nodig hebben in het leven. Naast het sociaal emotionele facet kan ik met zekerheid zeggen dat geen vriend zo betrouwbaar is als iemand met ASS. Het kost offers, maar vooral levert het ook veel moois op. Zoals afspraken altijd nakomen en het onderhouden van de vriendschappen.

Letterlijk nemen, dat is ook een facet. Het mag duidelijk zijn dat er werkgevers zijn die om punctuele mensen verlegen zitten. Mensen die hun werk nauwkeurig aanpakken en dingen letterlijk (niet-geïnterpreteerd) uitvoeren. Waarom neemt u daarvoor niet iemand met ASS?

Waar ik naar toe wil, is dat negatieve houding tegenover mensen met ASS, omgebogen wordt.
Nee, het mag duidelijk zijn, we kunnen niet verwachten dat iedereen volledig weet om te gaan met personen met ASS. Maar de generaliserende houding is een duidelijk punt van aandacht. Laten we het voorbeeld nemen van een gebroken been: je concentreert je niet op het gebroken been, maar op de hulpmiddelen (krukken) om je toch te kunnen verplaatsen.

Laten we ons concentreren op de mogelijkheden die mensen met ASS hebben die de ‘gemiddelde’ mens niet heeft. Dat is het denkbeeld veranderen, denken in mogelijkheden.

Om niet alleen in de aardse (on)mogelijkheden te blijven wil ik toch eindigen met de Schepper van hemel en aarde. Ook het honkvaste binnen ASS mag zijn als een kind dat eenvoudig gelooft in de Hemelse Schepper. Niet met veel vragen. Nee; puur vertrouwen in de God die het zo waard is alle liefde te ontvangen.

Mag uw beeld voor iemand met ASS zijn, of worden, als onderstaand?

A             Aannemelijk

U            Uniek

T             Trouw

I              Interessant

S             Speciaal

M           Mens

E             Eerlijk