Minister overweegt verlaging leerplichtleeftijd van 5 naar 4 jaar

Meisje op school
ANP

DEN HAAG (ANP) – Onderwijsminister Mariëlle Paul onderzoekt of de leerplichtleeftijd kan worden verlaagd van 5 naar 4 jaar, bevestigt haar woordvoerder na berichtgeving van RTL Nieuws. De demissionaire bewindsvrouw hoopt zo te voorkomen dat kinderen op jonge leeftijd een achterstand oplopen.

Een andere maatregel die Paul overweegt, is om kinderen met een achterstand verplicht vanaf 2,5 jaar naar de voorschoolse educatie te sturen.

Momenteel krijgen ouders deze optie aangeboden als de gemeente in overleg met het consultatiebureau vaststelt dat kinderen achterlopen. De deelname is vrijwillig. Volgens de laatste cijfers kwamen 53.250 peuters hiervoor in aanmerking in 2022. In een kwart van de gevallen gingen de ouders niet op dit aanbod in.

Resultaten

De resultaten van het onderzoek worden eind dit jaar verwacht. Dan denkt de minister te kunnen zeggen of de door haar voorgestelde maatregelen het beoogde effect hebben.

De meeste kinderen van 4 jaar gaan momenteel al naar school. Juist de kleine groep (3 procent) die wegblijft uit het klaslokaal heeft veel te maken met achterstanden, zegt de bewindsvrouw.