KISSINGER HAALT HET!

Kissinger haalt het!
KweblerNieuws

Israël en Syrië sluiten deze week akkoord

Uno gaat toezicht houden

Artikelen uit kranten van 50 jaar geleden – AD – 21 mei 1974 – KweblerNieuws

JERUZALEM (AP,UPI) — Het akkoord over troepenscheiding tussen Israël en Syrië nadert zijn voltooiing.

In Jeruzalem Gisteravond is de Amerikaanse minister Kissinger. die tussen Israël en Syrië bemiddelt, uit Damascus in Jeruzalem aangekomen.

Na besprekingen met de regering van Israël vertrekt hij vandaag opnieuw naar de Syrische hoofdstad. Over de inhoud van het akkoord, dat een voorlopig einde maakt aan de oorlog tussen Israël en Syrië op de Hoogvlakte van Golan. is intussen het volgende bekend geworden: Grondgebied 9 Israël geeft een groot deel prys van het grondgebied dat het in de .jongste oorlog op Syrië heeft veroverd. De volkomen verwoeste stad Koeneitra wordt aan Syrië teruggegeven. • Syrië gaat akkoord met toe7,ich door de Uno over het door Israël ontruimde gebied. • In het ontruimde gebied kan de gevluchte Syrische bevolking zich weer vestigen — een garantie dat Syrië het gebied niet opnieuw als basis voor aanvallen op Israël zal gebruiken. Berg Hermon 9 De top van de strategisch gelegen Berg Hermon (bijna 3000 meter hoog) komt in handen van de Uno, maar de lagere toppen blijven in banden van Israëlische strijdkrachten. 9 De troepen aan weerszijden van de bestandslijn worden in sterkte verminderd. • Israël geeft ook twee dorpen prijs die al in de oorlog van 1967 werden veroverd op Syrië. • De bepalingen van het akkoord worden gebundeld lot een document dat op de vredesconferentie in Genève zal worden getekend.

Er zijn nog ondergeschikte details in het akkoord tussen Syrië en Israël die nader geregeld moeten worden, zoals de kwestie van de uitwisseling van de krijgsgevangenen en de omvang van de strijdkrachten die aan weerszijden van de bestandslijn gehandhaafd mogen blijven. Ook staat het nog niet vast of de Uno toezicht op naleving van de overeenkomst zal uitoefenen door middel van den korps waarnemers dan wel door een internationaal politieleger, zoals het geval is aan het zuidelijk front, tussen Israël en Egypte. De Amerikaanse minister Xissinger heeft goede hoop dat over alle punten nog deze week overeenstemming kan worden bereikt.