Nederland houdt hoogste kredietrating bij S&P Global

Nederland houdt hoogste kredietrating bij S&P Global
ANP

PARIJS (ANP) – Het hoofdlijnenakkoord van de PVV, VVD, BBB en NSC brengt de Nederlandse AAA-rating bij kredietbeoordelaar S&P Global niet in gevaar. Op papier gaat het om een ruimer begrotingsbeleid, zegt de ratingfirma in een analyse. Maar gegeven de lage staatsschuld is de begrotingsruimte van Nederland voldoende.

“Dus een verschuiving naar iets hogere begrotingstekorten zou geen directe gevolgen hebben voor de ratings”, concluderen onderzoekers van S&P Global. Dat is belangrijk, want een hoge score maakt het makkelijker voor een land om tegen gunstige rentes geld te lenen.

De onderzoekers wijzen ook op de reputatie van ‘onderbesteding’ die Nederland heeft als het gaat om begrotingsplannen. Vaak wordt er in Nederland uiteindelijk minder besteed dan vooraf begroot. Dat zou nu weer het geval kunnen zijn, opperen de kenners.

Koopkracht

Tegelijkertijd ziet S&P Global in het akkoord plannen staan om de koopkracht van huishoudens te ondersteunen, met belastingverlagingen en lagere verplichte bijdragen aan de gezondheidszorg. Ook is er volgens de analyse aandacht voor het stimuleren van de woningbouw en het ondersteunen van de landbouw.

Om deze maatregelen te financieren is de coalitie van plan het ambtenarenapparaat van de overheid in te krimpen, te bezuinigen op bijvoorbeeld onderwijs en de financiële bijdragen aan Brussel te verlagen. S&P Global stipt ook aan dat de nieuwe regering heeft voorgesteld het Nationaal Groeifonds geleidelijk af te schaffen.

Heterogene karakter

De kredietbeoordelaar benadrukt wel dat er nog een premier moet worden gevonden, voor dit alles ten uitvoer kan worden gebracht. S&P Global voorziet daarnaast dat het “heterogene karakter van de coalitie” en het ontbreken van een meerderheid in de Eerste Kamer inspanningen van de nieuwe coalitie kunnen bemoeilijken.