Nederlanders verbruiken 17 procent minder energie dan in 2000

DEN HAAG (ANP) – Nederlanders verbruiken nu een stuk minder energie dan rond de eeuwwisseling. Het totale energieverbruik in Nederland was vorig jaar 17 procent lager dan in 2000, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de laatste cijfers. Het gebruik van fossiele brandstoffen, zoals kolen, aardgas en olie, daalde in deze periode met meer dan een kwart. Het totale energieverbruik lag vorig jaar 3 procent lager dan een jaar eerder.

Het verbruik van kolen is sinds het jaar 2000 gehalveerd. Dat schrijft het statistiekbureau onder meer toe aan hogere prijzen voor kolen en CO2, en de toename van hernieuwbare elektriciteit uit zon en wind. Het verbruik van aardgas is ook flink afgenomen, onder meer door de gestegen aardgasprijzen en maatregelen om bij woningen meer energie te besparen.

Daarentegen daalde het verbruik van olie in de periode 2000-2023 maar met “slechts” 6 procent, aldus het CBS. Olie is dan ook weer de belangrijkste energiedrager geworden. Het aandeel van olieproducten bij alle verbruikte energie steeg van 37 procent in 2000 naar 42 procent in 2023. In die periode nam het verbruik van hernieuwbare energie met meer dan 500 procent toe.

Verduurzamingsmaatregelen

Tussen sectoren zijn er grote verschillen, meldt het CBS. Het verbruik van de energiesector zelf daalde met bijna een kwart. Het energieverbruik van woningen nam met bijna 30 procent af, door verduurzamingsmaatregelen zoals isolatie en warmtepompen, zachte winters en stijgende gasprijzen in de laatste jaren.

De landbouw verbruikte bijna een kwart minder energie. Hier nam het verbruik van aardgas flink af, terwijl juist meer hernieuwbare energiebronnen worden verbruikt. In de chemie en farmaceutische sector was die daling een stuk minder groot, 5 procent vergeleken met 2000.

Minder dieselauto’s verkocht

Het wegverkeer verbruikte 10 procent minder energie ten opzichte van het jaar 2000, onder andere door zuinigere auto’s. Het verbruik van diesel daalde met meer dan een vijfde. Dat komt onder meer doordat er minder dieselauto’s werden verkocht en er minder kilometers zijn gereden. Ook is het voor internationaal vrachtverkeer minder aantrekkelijk geworden om in Nederland te tanken. Wel werd iets meer benzine verbruikt. Stekkerauto’s verbruikten vorig jaar een derde meer energie ten opzichte van 2022.